Om mig selv

 
Her er så jeg.
 
Lidt om mig selv.
 
Jeg blev personlig kristen som ca. 24 årig. Mange af traktaterne er skrevet ud fra mine oplevelser med Gud. Jeg har haft mange af dem såsom helbredelser, hjælp i forskellige situationer og støtte og styrke. Jeg har ikke fået et liv, hvor jeg bare kunne klare mig selv, men jeg har fået et liv i fællesskab med Gud efter jeg blev kristen. Her har Gud vandret med mig i modgang og medgang og alt hvad det så indebar. 
 
Efter jeg er blevet personlig kristen, som det hedder, ønsker jeg også at andre må få et sådant liv. Jeg oplevede først Guds virkelighed, efter jeg selv sagde ja til Jesus. Det Jesus gjorde på Golgata korset, da han blev korsfæstet, banede vej for mig til Gud. Denne vej til Gud, gennem Jesu kors, ønsker jeg også andre må opleve. Jeg kom til Gud der igennem. 
Derfor bringer jeg evangeliet ud til andre. 
 
Nogle af traktaterne er skrevet om mig selv og nogle om andre, som jeg har snakket med, om deres oplevelse med Gud. 
 
Må Gud velsigne dig.
Hans Møller Andersen