Har du nogensinde tænkt på, at vi mennesker egentligt består af to slags naturer?

Det ene menneske vil det gode.

Det andet menneske vil det onde.

Man kan sige, at de to naturer hele tiden ligger i strid med hinanden inde i os.

Jeg håber du vil tænke lidt nærmere over det.

Læser du traktaten, og tager det til efterretning, kan du opnå at få et fællesskab med den levende Gud.

Lad mig forklare det lidt nærmere

på de næste sider.

Nogle gange får man pludselig lyst til at gøre noget ondt mod et andet menneske. Det kan være vedkommende har fået en ny flot bil.

Man må nok indrømme, at man måske er blevet lidt misundelig.

Men i samme situation kunne man også glæde sig over, at det er gået godt for et andet menneske.

To forskellige handlemåder: den ene som et vilddyr, den anden som et godt og kærligt menneske.

I et ægteskab ved man godt, at det er smukt at være tro mod sin ægtefælle.

Er man tro i et ægteskab, hører man til den gode side.

Men nogle gange, så snart man ser en smuk person af modsatte køn, kommer vilddyret straks op i tankerne.

Vilddyrets vilje er utroskab.

Derefter kommer samvittigheden og siger, at det må man ikke.

De fleste lytter til den, heldigvis.

Her er der igen to personer i en.

Den ene troskab, og den anden utroskab som et vilddyr.

De to situationer bliver også berørt i de ti bud i Bibelen. Det sjette bud handler om ægteskabsbrud. Det tiende bud handler om ikke at begære sin næste.

Men allerede i første Mosebog, lige efter syndefaldet, kommer Bibelen ind på emnet.

Kain havde slået Abel ihjel, og Gud sagde herefter til Kain:

1 Mosebog kap 4 vers 6 og 7.

”Hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.”

Man kan sige nej til det onde!

Paulus kommer også ind på dette i sine breve.

I Galaterbrevet Kap 5 vers 16 til vers 18 står der.

”I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står Ånden imod. De to ligger i strid med hinanden, så i ikke kan gøre, hvad i vil. Men drives i af Ånden er I ikke under loven.”

Den gode vej er at leve i ånden, som også er kærlighedens vej.

Vilddyrets vej er kødets lyst, som også er syndens vej.

Synd i ens liv bevirker, at man ikke har fællesskab med Gud!

Så hvis du ikke har fællesskab med Gud, kan du være helt sikker på, at det er på grund af din synd.

Hvad gør man med synden, så man kan få fællesskabet med Gud tilbage?

Ja! man kan ikke lave det om, som man i vilddyrets natur har gjort. Der er derfor kun en ting tilbage, som man kan gøre, og det er at bekende sin synd for Jesus.

Hvordan bekender man sin synd?

Du kan bede efterfølgende bøn eller selv formulere din egen.

 

Kære Jesus.

Jeg bekender, at jeg har syndet imod dig. Jeg beder dig om tilgivelse. Jeg beder dig, kom ind i mit liv, som min frelser og Herre, så jeg kan leve det gode liv. Amen.

 

Har du bedt denne bøn, vil Gud tilgive dig på grund af det, som Jesus gjorde på Golgata korset for dig, og Himmelen venter dig.

Jesus sagde i Johannes-evangeliet kap 6 vers 37:

”Og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.”

Herefter må du vise kærlighed til andre, og ikke være som vilddyret.

Det vil også være godt, at læse i Bibelen og bede til Gud i Jesu navn.

 

 
 
 
Hans Møller Andersen