Hej.

 

Tak fordi du tog imod denne traktat.

 

Her kan du læse en levende beretning, om en person der har været i Himmelen.

 

Så tag godt imod traktaten og læs den - det er spændende læsning.

Elena Bilstrup fortæller:

Jeg er fra Rumænien og 58 år gammel.

Jeg havde en oplevelse da jeg var 26 år, som jeg gerne vil fortælle.

 

Jeg var kristen, men havde forladt menigheden, fordi jeg mente, jeg kunne klare mig selv. Det førte til et dårligt ægteskab med tortur, og jeg blev skilt. Jeg blev indlagt på sygehuset. Samtidig var jeg med barn nummer to, som jeg mistede under min graviditet i sjette måned. Efter dette fungerede min krop ikke. En blodforgiftning gjorde at mine organer svigtede. Jeg var i stor smerte og mistede blod. Da jeg lå der, begyndte mit liv pludselig at rulle sig ud.

 

Jeg så, at jeg havde svigtet Gud og ikke havde levet livet med ham.

I denne situation bad jeg Gud om tilgivelse og om redning fra smerter og fra døden.

Pludselig, midt i det hele var jeg i Himmelen. Jeg svævede rundt som en engel. Der var kun glæde og godt at være. En ubeskrivelig smuk musik og et vidunderligt lys skinnede. Skønnere sted findes ikke nogen steder på jorden.

 

Fra Himmelen så jeg min krop på sygehuset - men jeg havde bare ikke lyst til at komme tilbage til jorden. En stemme sagde til mig: ”Du skal tilbage til jorden igen.”

Jeg skulle fortælle andre, om det som jeg så og oplevede.

Så var jeg tilbage i mit legeme igen, på stedet, hvor døde blev lagt. Gud var hos mig, og han så ud ligesom damp, uden kød og skin. Jeg så hans ansigt, han lignede en gammel mand. Et stærkt lys omgav ham som en ild.

I sengen kom Guds kraft over mig. En strøm gik igennem mig, og jeg mærkede, at mine organer begyndte at fungere igen. Mit legeme som var kold blev varm. Jeg begyndte at bevæge mine øjne og fingre.

Jeg varmeget svag. Efter flere timers forsøg kunne jeg knæle ned for Gud og takke ham.Først om morgenen kunne jeg bevæge mig ud af rummet, hvor jeg var, og ind i rummet hvor lægerne sad.

De blev meget chokeret, da de så mig, og jeg blev lagt i en syge-seng. Jeg ville ikke have nogen hjælp, fordi jeg efter denne oplevelse kun ville stole på Gud. Efter en uge under observation blev jeg overflyttet til et andet sygehus, hvor jeg var i 3 måneder uden dialyse- behandling.

 

Senere, da jeg skulle have en læge erklæring på, at jeg var rask til at arbejde, var min lægejournal væk. Jeg er sygeplejerske, og jeg fik selv lov til at lede efter den. Efter lang tids søgen fandt jeg den blandt journaler for døde.

Jeg stod som værende død.

I dag lever jeg her i Danmark og er helt rask og klarer mig selv.

En levende beretning om livet efter døden

Elena overlevede og kom til Himmelen, fordi hun nåede at få bedt en bøn til Gud.

 

 

 

Jacobsbrevet kap. 5 vers 15:

”Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask; og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem.”

 

Må Gud velsigne dig, og må du have en god dag efter denne spændende læsning.

 

Håber du vil tænke lidt over det!

 

Håber du vil vælge at leve dit liv med Gud, hvis ikke du allerede gør det.

 

Hans Møller Andersen