Hej.
 
Tak, fordi du tog imod denne traktat og tak, hvis du vil læse den.
 
Den handler om, hvordan man bliver retfærdig over for Gud.
 
Store ord, som for os som mennesker er umulige selv at opnå, selvom mange prøver på det.
Prøv at tænke lidt over det: ”En retfærdighed som er god nok for Gud”
 
Der findes faktisk en vej dertil, som jeg vil skrive om.
Mange prøver at opnå denne retfærdighed gennem forskellige religioner, hvor man skal gøre bestemte ting i ens liv, som vil gøre en retfærdig. 
 
Andre mener, at man skal rette tankerne ind i nogle bestemte tankegange, som så kan påvirke ens gerninger, så man bliver retfærdig.  
 
Men når alt kommer til alt, må hjertets indstilling og gerninger vise, om man har levet et liv, så man kan kaldes retfærdig.
 
 
 
I troen på Jesus gøres vi retfærdige for Gud.  
 
Romerbrevet kap. 1 vers 17:
For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro – som der står skrevet: ”Den retfærdige skal leve af tro.”
 
I troen på Jesus har Gud givet os en retfærdighed, der er god nok for ham. Troen på Jesus påvirker hjertets indstilling.
 
Så her er denne mulige vej for at opnå Guds retfærdighed. 
 
Troen på Jesus afspejler, eller retter ens gerninger ind, så man gør, som Gud ønsker, for troen skal have gerninger.
Guds ønske er, at vi skal leve i kærlighed til ham og andre mennesker. 
 
Guds retfærdighed, som man opnår herved, befrier os fra død og dom, det som mange gange er årsagen til, at folk tager afstand fra kristendommen. Man vil ikke høre om dom. Men kristendom er frelse herfra.  
 
Til og med er der mange løfter fra Gud, der bliver udført, når vi har opnået Guds retfærdighed. 
Man får fællesskab med Gud. 
Man kan bede og få bønnesvar, for Gud kan lønne den retfærdige.
Man kommer til Himmelen, når man dør, for der skal de retfærdige jo hen.
 
 
Så derfor vil jeg råde dig til at søge den retfærdighed, som er god nok for Gud. Den man får i troen på Jesus i hjertet. 
 
For at få ham ind i hjertet må man have sine synder forladt. 
 
Kære Jesus.
 
Tilgiv mig mine synder og kom ind i mit liv som Herre og frelser og led mig i retfærdige gerninger, jeg beder om den kristne tro.
Amen.
 
 
 
Prøv at bede Gud om hjælp i noget du ikke selv kan klare og se hvad der sker.
 
Gud hører bøn.
 
Hans Møller Andersen