Hej.

 

Det kan godt være, at du undrer dig lidt over, hvad det her er for noget.

Det forstår jeg godt!

Men prøv at læse traktaten, og så forstår du det bagefter.

Det handler om, hvordan du kommer til himmelen, for det er der, der skal være bryllup. Og du er inviteret med!

For at det ikke skal se ud som om, det bare er mine ord eller fri fantasi, vil jeg henvise til, hvad der står i Bibelen.

Jeg vil tage to steder fra Bibelen som omhandler brylluppet.

Det første sted er taget fra Johannes-åbenbaring. Det er i slutningen af Bibelen, hvor Johannes får nogle syner om, Guds plan, for hvad der vil ske ind i fremtiden. Opfyldelsen af dette skriftsted har vi til gode endnu, for det er endnu ikke sket. Men Gud har lovet det sin opfyldelse. Så stol bare på det, det kommer til at ske engang.

Johannes-åbenbaring kap. 19. vers 7.

Lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal Lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede” 

Det er dette bryllup, som jeg gerne vil have lov at invitere dig med til.

Nu kunne du måske tænke, med hvilken myndighed jeg kan invitere dig med.

Her vil jeg igen henvise til, hvad Jesus har sagt. Skriftstedet er taget fra Matthæusevangeliet.

Det er en lignelse om kongesønnens bryllup. Alt var gjort rede, men dem som var inviteret med ville ikke.

 

Ja, kongen blev endda vred over, at de ikke ville komme med.

 

 

Men det kan jo blive til din chance!

 

 

Matthæusevangeliet kap. 22. vers 9. og vers 10. ”Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd, hvem som helst som i finder, til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster.”

 

 

Her står det! Alle skulle inviteres med.

 

 

Om du er ond eller god –alle skulle inviteres med.

 

Så hermed en invitation til dig

 

Jeg vil også lige forklare dig, hvordan du siger ja til denne indbydelse.

 

Dine synder, ifølge moseloven, er dem som skiller dig fra Gud. Men Jesus har beredt dig en vej til brylluppet, ved at han tog dine synder på sig på Golgata korset.

 

Måden, du kan sige ja til denne invitation, er at du bekender dine synder for Jesus. Det kan du gøre ved at bede den efterfølgende bøn, eller formulere din egen. Hvis du hellere vil det.

 

 

 

Kære Jesus.

 

Jeg bekender at jeg har synd i mit liv. Jeg ønsker at komme med til brylluppet og beder dig om tilgivelse. Jeg beder dig, om du vil blive min frelser og herre.

 

Amen.

 

 

 

Johannes 1. brev Kap. 1. vers 9. ”Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.”

 

Begynd herefter at søge Gud, ved

 

at læse i bibelen, og at bede til ham i Jesu navn. Du vil opleve, at han bare er der, for dine synder, som før skilte dig fra Gud, er borte.

 

Gå på opdagelse i dette nye rige, og oplev, hvordan Guds velsignelser i rigt mål kommer over dig. Oplev hans kærlighed. Han har så meget godt til dig.

 

 

 

Må Gud velsigne dig.

 

 

 
 
 
Hans Møller Andersen