Hej.

 

 Tak fordi du tog imod denne traktat.

Jeg vil i denne traktat forklare om Guds løfter og hvordan du får fat i dem.

 Inden jeg begynder, vil jeg lige minde dig om, at Gud står bag alle sine løfter. Han kan ikke lyve og ønsker at opfylde dem.

 Men du skal bede Gud om dem. Det er derfor kristne beder. For at få del i Guds løfter.

 Gud tvinger ingen og han har givet os mennesker en fri vilje. Vi kan selv bestemme, om vi vil have del i dem eller ikke.

 

Guds løfter.

 Guds største løfte er løftet om evigt liv i Himmelen.

 Der er løfter om fællesskab med Gud også her på jorden.

 Der er løfter om velsignelse over vore liv.

 Vi har også løfter fra Gud om helbredelse fra sygdomme.

 Plus meget mere godt.

 Nu kunne du måske tænke ved dig selv ”hvad venter jeg på, disse løfter er da ikke til at sige nej til.”

 Jeg vil nu skrive lidt om løftet om fællesskabet med Gud. Dette får du ved at invitere Jesus ind i dit hjerte.

 Her vil Gud begynde at bringe vore liv tilbage til det, som hans plan var da han skabte os.

 Den oprigtige glæde over livet, over at være til og livslysten kommer så tilbage i os.

 Guds ønske er, at vi kommer tilbage i det, som han har skabt os til og det er et herligt liv i fællesskab med ham.

 Dette liv har Gud givet os i sin søn Jesus Kristus.

Vejen til løfterne.

 

Man må invitere Jesus ind i sit hjerte for at få del i Guds løfter. For alle løfterne er givet os i Jesus. For at få livet i Jesus med Gud, må vi have gjort op med vore synder. Vore synder skiller os fra Gud og oplever man ikke Gud, er det her det er galt.

 

 Gud har vist os vejen til at få gjort op med disse synder, ved at han lod sin søn Jesus Kristus tage vores straf på sig. Jesus gjorde det på Golgata korset.

 Du må bede en bøn til Jesus, for at få denne frelse. Du kan bede nedenstående bøn, eller du kan formulere din egen. Men du må have bedt Jesus om at blive din frelser og Herre, for kun i Jesus har du Guds løfter.

 

 

Kære Jesus.

 Jeg beder dig om tilgivelse for mine synder og om du vil blive min frelser og Herre. Amen.

 

Andet korintherbrev kap 1 vers 20.

 ”For alle Guds løfter har fået deres ja i ham” (Jesus Kristus, Guds søn.)

 Har du bedt Gud om frelsen, vil jeg ønske dig tillykke.

 Du er et Guds barn, din fortid er borte og du har Guds velsignelse fremover.

 Bed til Gud, han hører dine bønner.

 

 

 

 

Hans Møller Andersen