Har du nogensinde tænkt over, hvordan vi mennesker kan være lænket i vores liv?

 Det er nogle usynlige lænker som gør, at vi er bundet til at gøre forskellige ting.

 Nogle kalder det måske for en dårlig vane.

 Andre siger måske, at man bare er ligesom alle andre.

 Andre igen tænker slet ikke over det, fordi det er en del af deres liv.

 Men uanset hvem du er, kan du her læse om, hvad der forårsager lænkerne, og om, hvordan vi kan komme af med dem. Jeg håber, du tager dig tid til at læse dette.

 Mange gange er det noget i tilværelsen, som man flygter bort fra.

 Det, man flygter til, bliver man så lænket af, fordi man ikke kan komme tilbage til den normale tilværelse igen.

 Den er man jo netop flygtet fra, fordi der er noget galt.

 Man kan sige, at det er en virkelig- hedsflugt. Man søger tryghed i en anden tilværelse, fordi man ikke har det godt med sig selv.

 Den anden tilværelse kan for eksempel være druk.

 Det kan også være, at man giver sig til at dagdrømme lidt; så er man jo, for en tid, over i noget godt.

 Det kan også være, at man flygter til penge, statussymboler eller anden luksus.

 Eller måske bukker man under for tilværelsen med psykiske problemer. Det kan måske ende med, at man vil tage livet af sig selv.

 Ofte kan lænkerne binde så hårdt, at man ikke selv kan slippe af med dem.

 Man er ikke fri til at være sig selv.

 Hvad man flygter fra?

 Det, som man flygter fra, er noget som man ikke vil være ved.

 Det, man ikke vil være ved, er ofte synd, som man har gjort. Mange gange skjuler man det for andre.

 Det kan godt være hårdt at er - kende synden. Det er også noget skidt. Men, hvis man ikke går til årsagen af lænkerne, kommer man ikke af med dem.

 Dette”syndens mørke” i ens liv kan til og med gøre en så frygtsom, at man ikke tør komme ud i lyset. Man frygter for, at nogle skal opdage det. Man ønsker ikke, at det skal blive kendt.

 Men frygt ikke!

 Jesus elsker dig, og han ønsker at tilgive dig. Han kender dig, og han vil sætte dig i frihe

I begyndelsen, dengang Jesus gik rundt i Israel, helbredte syge og udfriede mennesker, læste Jesus dette skrift sted op fra Esajas (Her gengivet i Lukasevangeliet).

 

Lukasevangeliet. Kap. 4 vers 18 og vers 19:

 

Herrens Ånd er over mig,

 

fordi han har salvet mig,

 

Han har sendt mig

 

for at bringe budskab for fattige,

 

for at udråbe frigivelse for fanger

 

og syn til blinde,

 

for at sætte undertrykte i frihed,

 

for at udråbe et nåde år fra Herren.

 

Jesus er den Esajas profeterede om, og Jesus har ikke ændret sig siden.

 

Jesus løser også mennesker fra deres lænker i dag.

 

 Hvordan sker det?

 

Nogle oplever, at blive sat i frihed af Jesus med ét nu. Andre oplever, at man med tiden bliver sat i frihed. Men uanset, hvordan man oplever det, så er Jesus den, der kan sætte os i virkelig frihed.

 

 

 Hvad skal jeg gøre?

 

 Start med at bede Jesus om tilgivelse for dine synder, og om at du må blive løst fra dine lænker.

 

 

 

Kære Jesus.

 

Jeg bekender, jeg er en synder og beder om tilgivelse. Jeg beder dig at komme ind i mit liv, så jeg kan tro dig som min frelser og Herre. Jeg beder om frihed fra mine lænker. Amen.

 

 

Johannesevangeliet Kap. 8 vers 34 til vers 36:

Jesus svarede dem: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal i være virkelig frie.”

 Herefter vil det være godt for dig at læse i Bibelen og bede til Gud i Jesu navn.

 Det vil også være godt at søge ind i et kristent fællesskab.

 

 
 
 
Hans Møller Andersen