Hej.
 
Tak fordi du tog imod denne traktat om strid, og tak, hvis du vil give dig tid til at læse den. Strid! Hvorfor nu høre om det? Sandsynligvis har du oplevet det mange gange!
 
 
Jeg vil give dig et godt råd, som du kan bruge i stridigheder. Ja! Vi har nok alle prøvet det med nogle personer, og også tacklet det forkert. Det er ligesom vi ikke kan undgå dem. Man møder dem alle vegne. Ser vi os om omkring, også andre steder, er de der alle vegne. Man må nok sige at hele verden er fyldt med stridigheder.
Ofte ønsker den ene part, den anden må få hele turen, helt til bunds. Ja, alt det skidt som tænkes kan. Man finder på så meget ondt overfor hinanden. Jeg vil give dig en vej igennem dem, en som holder. Det er en vej, hvor man søger Guds hjælp og vejledning. Først lige et råd: Gå ikke med ind i striden, så får modstanderen sin vilje, vedkommende vil jo striden. Begynder du at give igen med onde handlinger, gør du pludselig det onde. For når vi søger Guds hjælp, må man have sine ting i orden. Gud er en retfærdig og hellig Gud. Gud kan og vil kun svare på retfærdige og retfærdiges bønner. Derfor må du så sørge for at have en god samvittighed i det. Har du den i orden, har du jo ikke nogen ond hensigt.
Så kommer Guds løfter om hjælp og vejledning til udfoldelse. Johannesevangeliet kap. 15: Vers 7: Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Vers 8: Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple. Oversat, hav ren samvittighed og Gud hører din bøn. Bed Gud om at hjælpe dig igennem, for det kan godt være ubehageligt og bed ikke om nederlag til modstanderen. Velsign i stedet, så bliver du selv velsignet. Lukas evangeliet kap 6: Vers 27: Men til jer, som hører mig, siger jeg: Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer. Vers 28: Velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer.
Jeg kan sige dig at det med at søge Gud i stridigheder og samtidig at holde sin vej ren, er en vej der dur. Jeg bruger den selv og oplever Guds hjælp igennem alt. Men hvis jeg bliver vred ect, og vil have fjenden straffet mm. kan jeg ikke få bønnesvar, for det er imod Guds vilje. Men gør jeg det som Gud siger, er det bare så herligt at have Gud med i dem. Her får jeg al den hjælp og vejledning jeg behøver. Derved kommer jeg ud af det med et godt resultat. Endda med en større velsignelse end før, fordi jeg gør Guds vilje.
Til fred har Gud kaldet os. Bed Gud om hjælp og vejledning! Giv dig tid og vent på svaret. Salmernes bog kap.34 vers 16: På retfærdige hviler hans øjne, hans øren hører deres råb;
Hans Møller Andersen