Moseloven

Hej.
 
Tak fordi du tog imod denne traktat og tak hvis du vil læse den.
 
Her er lidt spændende læsning, som dog er blevet misforstået af mange.
 
Mange ser kristendom som lovbud, noget som ikke er til at have med at gøre og noget skidt, som folk er blevet pålagt. 
 
Men den må forstås rigtig, for den har nogle gode hensigter.
 
Den første er det at den retleder os. Det forstås på en sådan måde, at vi ikke falder i nogle, om jeg så må sige, sorte huller og derved ødelægger vort liv. 
 
At vi eks, ikke må tilbede andre Guder, betyder at Herren alene skal være vores Gud. Den leder os til at søge Gud og alene bede til ham, fordi det sande liv alene kan fås hos
ham. 
 
Den er også en rettesnor, så man lærer at leve ordentligt over for andre mennesker. Man må ikke misunde, man må ikke slå ihjel eller begå ægteskabsbrud er jo kun noget godt. 
 
Så den er beregnet til at beskytte os selv og andre, mod grimme ting.
 
Så Moseloven er god. Der er bare et problem her, den at vi alle må erkende, at vi ikke altid har overholdt den. 
For nogle giver det anledning til, at man begynder at se ondt på loven, man vil den ikke pga. ens egne synder, man ringeatger den. 
Her er det, at den skal ses som en tygtemester til Kristus. 
Den oplyser os om at vi har syndet og mangler noget af Guds herlighed i vores indre. Vi er på forkert vej.
Vil man erkende det, bliver den til noget godt for os. 
 
Herved kan man vende om til sine synders forladelse og få livet tilbage. Til og med venter Himmelen, hver den der tager denne beslutning. Den fortæller os også, hvad vi skal vende om til.
Nu vil jeg fortælle lidt om mig selv, da jeg begyndte at læse Bibelen.
Helt ærlig, må jeg sige det var meget tungt for mig. Jeg kunne se mig selv under Guds dom mange steder i Bibelen, specielt når jeg læste det gamel testamente. Puha.
Senere hen, er jeg så heldigvis blevet bevist om, at Jesus har tilgivet mig og taget min straf på sig. Det gjorde han da han blev korsfæstet.
Så nu ser jeg fremaf og ser Himmelen, der venter mig.
 
"Jesus har givet sit blod for vore synder og derved købt os Guds nåde."
 
Her en lille bøn til dig, en vejledning, hvis du skulle have behov at bede den. Vejen ud af lovbrud mod moseloven, er at man beder Jesus om tilgivelse.
 
Kære Jesus.
 
Jeg bekender jeg har syndet mos Moseloven og beder dig om tilgivelse. Hjælp mig til at få min sag i orden med Gud og led mig til din retfærdighed.
 
Amen.
 
Prøv at tænke lidt over ordene heri.
 
"Den sande visdom er at kende Herrens veje og at vandre på dem."
 
Prøv også at bede til Gud om hjælp i situationer du ikke selv kan klare. Gud er der i sin nåde og vil give dig bønnesvar.
 
 
 
Hans Møller Andersen