Hej.
 
Har du nogensinde tænkt ”Jeg laver bare så mange fejl.” Det hænger bare i, bliver ved og det kommer helt af sig selv.
Traktaten her handler om at blive et andet menneske, så det rigtige kommer helt af sig selv. Mange vil kalde for omvendelse. Sådan var min vej dertil. En dag for mange år siden tog jeg imod Jesus som min frelser. Efter dette startede et nyt liv op i mig. Jeg fik ”et nyt hjerte” om jeg så må sige. Mine interesser ændrede sig, jeg blev intereseret i at følge Jesus, høre hans ord og lade mig påvirke af dem. Jeg må sige, at jeg stadig ikke var fejlfri. Men der var startede en proces op i mig, som dag for dag ændrede mit personlige liv. Det har påvirket mine holdninger til livet, så de efterhånden kommer til at ligne Jesus og bliver så de har Guds velbehag. Mine handlinger kommer helt af sig selv derefter. Efterhånden er der blevet pyntet meget godt op i mig.
 
Men, det gamle menneske, det liv som jeg levede før, har jeg så også måtte kæmpe imod. Det som vil sine fejl og det som ikke har Guds velbehag. Det ligesom prøver at komme tilbage. Her må jeg så tage Bibelen til hjælp. Jeg må læse i den, og jeg må bøje mig for det, som der står i den. Herved får jeg Jesu ord længere ind på den invendige side af hjertet og det danner en holdning i mig til, så jeg bliver stærkere i at fra sortere disse fejl, som med et bibelsk ord kaldes for synd. Jeg spurgte engang Gud, om hvordan man skulle forstå ordet om omvendelse. Det han sagde til mig var disse ord ”Mit ord må have handling” Det er vel netop det jeg gør, når jeg læser i Bibelen og efterlever hvad der står i den. Så for mig er Bibelen ikke bare noget teoretisk bluf, men det er virkelig blevet til liv for mig.
 
Mange ser på omvendelse som noget skidt, men er det rigtig? Er det ikke godt, man kan få mulighed for at tage afstand for sine fejl og komme af med dem! Er det ikke også godt, at man har mulighed til at få det bragt ud af verden og stå skyldfri ind for Gud. Skønt for den der gør det i hvert sit tilfælde!
 
Ser du på dig selv som en der laver mange fejl, så er du nok ærlig og har en god erkendelse. Jeg havde dem også og kunne ikke ændre mig selv, men Jesus kunne! Jesus sagde også til mig engang: ”Jeg skaber lyset i dig.” Det betyder, at Jesus skaber omvendelsen i mig. Da jeg tog imod Jesus, fik jeg mine synder/fejl bragt ud af verden. Siden hen har jeg så også måtte bede om tilgivelse for synder og fejltrin igen og igen, for syndfri er jeg ikke helt endnu, men jeg har en samvittighed der er renset og ren.
 
Kære Jesus.
 
 
Jeg bekender jeg har nogle ting i mit liv, som jeg har gjort forkert. Jeg beder dig om tilgivelse.
 
Amen.
 
Mathæusevangeliet kap 7 vers 7 og 8. Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for.
Hans Møller Andersen