Hej!

 Jeg ved ikke, hvem du er, og jeg kender ikke noget til din baggrund. Men jeg vil gerne fortælle dig noget.

 Traktaten, som du her har fået, handler om Jesus, som for nogle er blevet en snublesten. De tager anstød af ham.

 Og hvorfor så det? Det vil jeg gerne prøve at forklare dig.

 Nogle mennesker oplever kristne som meget fordømmende.

 Andre føler sig endda dømt af dem.

 Andre igen er bare ligeglade med det.

 Du ved selv, hvordan du har det, men hvis du føler dig fordømt, er du i en meget god position.

 Guds ord virker som en dommer over vores tanker.

 Prøv, når du har læst denne traktat, at tænke lidt over, hvad du har læst.

 Nu til sagen!

 Jesus sagde selv, at han ikke dømmer nogle, men at det ord som han har talt skal dømme dem.

 Johannes evangeliet kap 12 vers 47 – 48: ”Og den, der hører mine ord og ikke holder fast ved dem, ham dømmer jeg ikke; for jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden. Den, der forkaster mig og ikke tager imod mine ord har mødt sin dommer: Det ord, som jeg har talt, det skal dømme ham på den yderste dag”.

 Her er svaret på, hvorfor mange føler sig fordømt og dømt af kristne.

 Det er fordi, man har forkastet Jesu ord.

 Så virker det som en dommer.

 Det vil det blive ved med, indtil man bøjer sig for det!

 For at forkaste Jesus ord, er man nødt til at overbevise sig selv om, at det der står i Bibelen er løgn.

 Det findes der mange måder på, og mange bruger ofte al sin visdom til det.

 Mange mener også, at hvis de gør bedre gerninger og ikke synder så meget som andre, er de mere fortjent til en plads i himmelen.

 Men hvad vil de gøre de med de

 ”små” synder?

 Når Jesus, som har det evige liv, bor i os i vore hjerter ved troen, har vi det evige liv i os, i kraft af Jesus.

 Det er hårde ord. Men det handler også om dødens og om livets vej.

 Dødens vej ved at sige nej til Jesus.

 Livets vej ved at sige ja til Jesus.

 Men i kærlighed, vil jeg råde dig til at tage imod Jesus som din frelser og Herre. Så vil han tage din dom på sig.

 Det kan du eventuelt gøre ved at bede den efterfølgende bøn:

 

Kære Jesus.

 Jeg føler mig dømt, fordi jeg har forkastet dit ord, og beder dig om tilgivelse. Jeg beder dig, kom ind i mit liv, så jeg kan tro dig som min frelser og herre.

 Amen.

 

Har du valgt at tage imod Jesus, og har du bedt denne bøn, er du blevet en kristen, og himmelen venter dig. Din dom er borte.

 Romerbrevet kap 10 vers 13: Enhver som påkalder Herrens navn (Jesus) skal frelses.

 Herefter vil det være godt for dig at bede til Gud i Jesu navn, som du nu kan kalde for din far.

 Det vil også være godt at læse i Bibelen, som handler om Jesus.

 

 

 

 
 
 
Hans Møller Andersen