kærlighed & De 10 bud

                                               Kærlighed & De 10 bud.

 

 

Tak fordi du tog imod traktaten, og det vil glæde mig, hvis du læser den.

Ja, det med kærlighed og De 10 bud kan måske synes som en mærkelig størrelse sat over

for hinanden, men jeg vil her prøve at forklare det.

Læser man på budene, er der noget, der støder os.

Man kan ikke finde fred i det, hvis ikke man forstår, hvad det drejer sig om. Man føler sig

dømt.

Men der en hensigt med det.

Der er er noget medfødt i os, der gør, at vi ikke bryder os om dem.

Det kan være noget som egoisme, egenrådighed, ejesyge, ja penge, magt og prestige,

man vil sine egne veje og derfor ikke Guds.

Det er ganske enkelt lyst til ting, som er imod budene. I kristen forstand kaldes det for

synd. Man lever ikke, som Gud vil det.

Ikke have andre Guder

Ikke bryde ægteskab

Ikke misbruge Guds navn

Ikke stjæle

Hold hviledagen hellig

Ikke lyve

Ær din far og moder

Ikke slå ihjel

Ikke begære andres huse

ikke begære anden

mands hustru 

Man opdager i hvert tilfælde ved at læse på De 10 bud, at man ikke går på Guds veje.

I Romerbrevet Kap. 13, vers 10: ”Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden

er altså lovens fylde.”

Kærlighed er der ikke noget galt med.

Men i egoisme, griskhed, ejesyge etc. eksisterer kærligheden jo ikke og er hermed ikke en

opfyldelse af De 10 bud. Noget, vi alle kender til.

Budene er en tugtemester til Jesus. Det vil sige, man bliver ledt til Jesus gennem dem. De

fortæller jo, at vi har gjort noget forkert og behøver Guds nåde.

Så har det jo en sammenhæng.

Bibelen siger også, at hvis man synder mod Moseloven, skal man dø.

UHA...

Men så til det gode.

Jesus gik på korset på grund af vore synder.

Herved kan Jesus give os forsoning med Gud og frelse for brud mod budene.

At mennesker ikke lever i kærlighed, er grunden til så meget ondskab her i verden. Var

verden fyldt med kærlighed til hinanden, gjorde man jo ikke ondt.

Og hvad så.

Vi kan jo ikke lige lave om på os selv. Vi er som solgt under syndens herredømme.

Jesus har givet os en løsning

på dette.

Johannesevangeliet Kap. 3 fra vers 6:

”Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden er ånd. Du skal ikke undre

dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny.”

Hermed Guds løsning på verdens ondskab.

Guds ånd er kærlighedens ånd, og vi må have den for at leve kærlighedens bud, som Gud

vil det.

 

Du må bede Gud om tilgivelse for dine synder, og om han vil give dig sin kærligheds ånd i

stedet for.

 

Kære Jesus.

Jeg bekender, jeg har syndet mod Moseloven og er kommet galt afsted her i livet. Tilgiv

mig. Hjælp mig, så jeg kan leve livet rigtigt, giv mig din Ånd.

Amen

 

At det her er en virkelighed, det, som jeg har skrevet, kan jeg sagtens bevidne.

Da jeg mødte Jesus som ung, startede en ny dimension op i mit liv. Jeg fik et nyt hjerte,

som blev præget af Jesus. Mit liv det ændrede sig, så jeg blev interesseret i at leve det

kristne liv, det, som jeg ikke gjorde før. Guds kærlighedsånd tog bolig i mig.

Hans Møller Andersen