Hvorfor lever du?

 

Gud har skabt dig, fordi han ønsker at have fællesskab med dig.

 

Gud elsker dig og har et vidunderlig liv til dig i Jesus.

 

Joh 3,16: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv

 

Joh 6,35: Jesus sagde til dem. ”Jeg er livets brød. Den, der kom- mer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.”

 

Hvorfor oplever mange mennesker så ikke dette?

 

Vores synd adskiller os fra Gud.

 

Hvad er synd?

Gud har skabt os til at leve i kærlighed til ham og til andre mennesker.

Alt som er imod kærlighed er synd.

 

Man kan forklare det på følgende måde ud fra de 10 bud:

Hvis man elsker Gud:

Vil man ikke have andre Guder end ham.

Så bruger man ikke Guds navn til løgn.

Man bryder ikke hviledagen, fordi man ønsker at bruge den til fællesskab med Gud.

Man slår ikke et menneske ihjel, som man elsker.

Man stjæler ikke og vidner ikke falsk imod dem man elsker.

Man misunder ikke en man elsker.

Man bryder ikke et ægteskab, hvis man elsker den som man er gift med.

 

Altså er Moseloven opfyld, hvis man lever sit liv i kærlighed.

 

Kærligheden udgår fra hjertet!

 

Desværre kommer der også fra hjertet ondskab som for eksempel misundelse, fjendskaber, selviskhed, splid, kliker, had og drukkenskab.

Når dette ondskab kommer op til overfladen, og ud i verden bryder man loven og har dermed syndet.

 

Jesu kors = Guds løsning.

 

Guds løsning, for at få fællesskab med os igen, var at lade Jesus, hans søn, lide en stedfortrædende død for os på Golgata korset.

 

 

1 Tim 2,5: For der er en Gud og en formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som løsesum for alle.

 

 

Apg. 4,12: Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.

 

Hvad nu?

 

Vi må for at blive frelst fra vores synd tage imod Jesus som vores frelser.

Jesus venter på, at vi tager dette skridt.

Joh Åb 3,20: Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig.

Da nu alt er gjort rede fra Jesu side, er der kun os selv tilbage til aktivt at gøre noget ved dette problem. Tager vi imod denne frelse, vil Jesus berede en plads til os i Himmelen.

 

Hvad nu med dig?

Har du taget imod Jesu frelse?

Hvordan bliver man frelst?

 

Rom 10,13: Enhver som påkalder Herrens navn skal frelses.

 

Man må vedgå, at man er en synder

Man ønsker at leve sit liv i kærlighed i stedet for i synd.

Man beder, Jesus om at blive sin frelser og Herre.

Man kan formulere sin egen bøn eller bede følgende bøn:

 

Kære Jesus.

Jeg bekender, jeg er en synder og beder om tilgivelse. Jeg beder, dig at komme ind i mit

liv, så jeg kan tro dig som min frelser og Herre. Amen.

 

 

Andet Korintherbrev 5,17: Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!

 

Det vil herefter være godt at søge ind i et kristent fællesskab.

 

Ligeledes, vil det også være godt

at bede til Gud i Jesu navn og at læse i Bibelen.

Hans Møller Andersen