Jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt over, hvorfor nogle menneskers planer lykkedes hver gang?

 Samtidig lykkes dine måske ikke rigtig.

 Jeg vil gerne have lov til at fortælle dig, hvordan du kan få dine planer til at lykkes.

 Det er ikke en svær vej, som du skal gå og slide med i lang tid.

 Det hele bliver dig givet, så du bare kan være taknemmelig og glad.

Jeg håber, at du tager dig tid til at læse denne traktat; den kan blive meget værdifuld for dig.

 Lad mig begynde med at fortælle dig lidt om mit eget liv.

 Jeg kan huske, da jeg gik i folkeskolen; det var omkring 5. til 7. skoleår. Jeg havde dybt inde i mig selv et ønske om at blive en klog mand. En der havde visdom, og som man lyttede til.

 Jeg kan huske, at der var en stemme inde i mig der sagde til mig, at jeg skulle omvende mig til Jesus; så ville jeg få den.

 I dag når jeg tænker tilbage, forstår jeg, at det var Jesus.

 Men, jeg ville være vis i egen kraft. Altså noget jeg selv regnede ud.

 Det lykkedes ikke for mig! Tværtimod - det gik bare den modsatte vej

Heldigvis fik jeg nåde til tage imod Jesus som min frelser senere i livet. Jeg var omkring 25.

 I dag er jeg 47.

 Jeg kan, når jeg ser tilbage i mit kristne liv, se, at alt det som jeg ønskede mig dengang, har Gud givet mig i dag.

 Han har i mit kristne liv givet mig belæring og vejledning om de åndelige værdier her i livet- det var den visdom jeg manglede.

 Det er ikke en visdom, som jeg har fået med en gang, men i min daglige vandring med Gud, har han givet mig dette.

 Jeg kan sige, at alt det som jeg ville tænke mig til dengang og som mislykkedes, har jeg fået afGud.

Sammen med denne gave oplever jeg at leve livet i fællesskab med Gud. Han hjælper mig, så mine planer lykkes for mig. Nogle gange råder han endda til en anden og bedre. Jeg får en masse støtte og opmuntring fra ham, så hverdagen bliver meget nemmere.

 

Jeg må bare sige en ting: Himmelen er åben for mig.”

 

Det er derfor jeg skriver denne traktat.

 

Jeg vil gøre dig opmærksom på, at du også kan opleve at få Guds velsignelse i dit liv.

 

 

For at opleve dette må du tage imod Jesus som din frelser.

 

 

 Fordi - det som skiller dig fra Gud, hvis du ikke oplever Gud som en virkelighed i dit liv, er din synd ifølge moseloven.

 

 

 Men læs nu, hvad der står om dette i Bibelen.

 

 

 Romerbrevet. Kap 10 vers 13:

 

For enhver, som påkalder Herrens navn, skal blive frelst.

 

Tænk hvor vidunderligt! ”Enhver” betyder at du er medregnet. Døren er åben! Det du skal gøre, for at opleve velsignelse og samfund med Gud, er at bede Jesus om tilgivelse for dine synder, og om at du må få fællesskab med ham.

 

 

 Har du ikke prøvet at bede før, kan du bede bønnen nedenunder.

 

Det er ikke nødvendigt at bruge nøjagtig disse ord.

 

 

 

Kære Jesus.

 

Jeg bekender, at jeg har synd i mit liv, som jeg beder om tilgivelse for. Jeg beder dig om at komme ind i mit liv, så jeg kan tro dig som min frelser og Herre. Jeg ønsker at få fælles- skab med dig. Amen.

 

 

 

 

Ordsprogene kap 16. vers 3:

 

Overgiv dine forehavender til Herren, så bliver dine planer til virkelighed.

 

 Har du taget imod Jesus som din frelser og Herre, vil det være en god ide at søge ind i et kristent fællesskab.

 

Ligeledes vil det også være godt at bede til Gud i Jesu navn og at læse i Bibelen.

 

 

Hans Møller Andersen