Har du nogen sinde tænkt over, hvorfor Jesus måtte gå den lange vej op på Golgata korset?

Hvis ikke så prøv at læse denne traktat.

Før jeg kommer ind på, hvorfor Jesus måtte gå lidelsens vej, må jeg lige genfortælle, hvad der skete.

Den fuldstændige beretning om korsfæstelsen, kan du for eksempel læse i om i Matthæus evangeliet. Matt kap 26 vers 1 til Matt kap 28 vers 20.

Beretningen findes også i de tre andre evangelier. Det begyndte i Getsemane have, hvor Jesus bad en bøn om, at dette

bæger måtte gå ham forbi.

Matt kap 26 vers 39: Og han gik lidt længere væk, faldt ned på sit ansigt og bad: Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi.

Men Jesus måtte igennem lidelsen for, at skriften kunne gå i opfyldelse.

Matt kap 26 vers 56: Men det er alt sammen sket, for at profeternes skrifter skal opfyldes.

Jesus blev forrådt af Judas, taget til fange og ført til ypperstepræsten Kajfas.

Herefter blev han forhørt af ypperstepræsterne og hele rådet, men de fandt ikke noget, som han var skyldig i. På spørgsmålet om han er Kristus, den levende Guds

Søn, svarede han

Matt kap 26 vers 64: Du sagde det selv. Men jeg siger jer:” Herefter skal i se Menneskesønnen sidde ved den Almægtiges højre hånd og komme på himlens skyer.”

Næste dag blev Jesus udleveret til Pilatus. Pilatus ønskede at løslade Jesus, men ypperstepræsterne og de ældste fik skaren til at bede om, at Jesus måtte blive henrettet.

Jesus blev derefter udleveret til at blive korsfæstet. Før korsfæstelsen fik han en tornekrone på og blev hånet. Derefter blev Jesus korsfæstet. Jesus døde, men opstod på den tredje dag.

Matt kap 28 vers 5-6: Men englen sagde til Kvinderne: ”Frygt ikke; Jeg ved, at I søger efter Jesus, den

Korsfæstede. Han er ikke her; han

er opstået, som han har sagt.”

---------------------------------

Nå, og hvad så kunne du måske tænke!

Er du klar over, at det var dig der skulle have haft de piske-slag som Jesus fik? Jesus blev bundet i stedet for dig. Det var dig der skulle have den hån, som Jesus fik. Den død, som Jesus døde på korset, skulle have været din. Men Jesus gjorde det for dig, fordi han elsker dig, og for at du skal slippe fri.

Apostlenes gerninger kap 13 vers 38 og 39: og i alt det, hvori I ikke kunne gøres retfærdige ved

Moseloven, bliver enhver, der

tror, gjort retfærdig ved ham.

Altså: for alt det, som du har forsyndet dig i, ifølge Moseloven, har Jesus taget straffen på sig.

Nu håber jeg, at du bliver lettet.

Jeg håber du indser, at du kan du komme af med hele din synde-byrde, på grund af det som Jesus gjorde på Golgata for dig.

Hvad skal du så gøre?

Du skal ganske enkelt have tillid til, at dette også gælder for dig.

TROKUN.

Bed en bøn, hvor du beder Jesus at tilgive dine synder.

Du kan bede den efterfølgende bøn, men det er ikke afgørende, hvordan du beder den.

 

Kære Jesus.

Jeg er ked af, at jeg har syndet. Jeg beder dig om tilgivelse. Det var jo mig der skulle have gået den vej, som du gik på Golgata. Jeg ønsker, at du skal blive min frelser og Herre. Amen.

 

Har du bedt denne bøn, er din synd dig tilgivet på grund af det, som Jesus gjorde på Golgata korset for dig, og Himmelen venter dig.

Romerbrevet 10,13: for enhver der påkalder Herrens navn, skal frelses.

Andet Korintherbrev 5,17: Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!

Det vil herefter være godt at søge ind i et kristent fællesskab.

Ligeledes, vil det også være godt

at bede til Gud i Jesu navn og at læse i Bibelen.

Må Gud velsigne dig.

 

 
 
 
Hans Møller Andersen