Hej.

Tak, fordi du tog imod denne traktat, og tak, hvis du vil læse den.

Først vil jeg spørge dig: ”Hvad vælger du?”
Jeg vil gerne, du spørger dig selv, mens du læser traktaten.

Det er nok ikke så mange, der tænker over det, men vi er på valg, hele tiden.

Det ene valg, vi kan tage; at gøre Guds vilje - det andet er at gøre sin egen. Mange vælger sin egen, da det ofte er den, der ligger os nærmest på sinde.

Men vælger man sin egen, står man uden Guds hjælp, når problemer opstår. Man kan jo selv og er klog nok til selv at bestemme.

På den anden side - har man valgt at gøre Guds vilje, kan man regne med Guds hjælp i livets problemer, da han er trofast i sine løfter over for ethvert menneske, der vælger Guds vilje.
Her kommer så en uddybende forklaring af, hvad der er Guds vilje:
Ord taget fra Bibelen.
Galaterne kap 5 vers 22:
”Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod.”

Guds vilje er, at vi skal gøre det gode, som her er beskrevet som åndens frugter.

Det er indlysende, det er rigtigt at gøre sådan.
Så det forkerte i Guds øjne:

Galaterne kap 5 vers 19 og 20:”Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags.”

Kødets gerninger kan oversættes til at gøre sin egen vilje, det selviske; det som er i os fra naturens side.

Mærkeligt, men mange gange ligger det os nærmest, og måske er det det sjoveste.
Selvfølgelig bør man gøre Guds vilje, men vi må nok alle indrømme, at det har vi ikke altid gjort.

Personligt må jeg indrømme, at jeg til tider gør gerninger efter det selviske, selvom det er forkert. Der er noget i mig, der trækker i forkert retning.
Når jeg ikke har gjort Guds vilje, begynder det indre i mig at gøre oprør gennem min samvittighed og tanker, der kan kredse om det gjorte.
Vil jeg have freden tilbage, må jeg bøje mig for Gud og bede om tilgivelse for mine forkerte handlinger. Så får jeg min sag i orden med Gud.


                                                                Kære Jesus

Jeg bekender, at jeg har taget nogle forkerte valg på tidspunkter i mit liv, og beder dig om tilgivelse.
Jeg beder samtidig om vejledning og hjælp til at gøre din vilje.

                                                                        Amen

Må Gud velsigne dig.

Håber, du vil tænke lidt over ordene, for der er områder her i livet, hvor det er godt at vælge Guds vilje.Hans Møller Andersen