Hej!

 

 

 

Jeg vil gerne have lov til at sige et par ord til dig. Jeg håber, du giver dig tid til at læse dem, for det er nogle vigtige ord. De kan blive til evigt liv for dig. Så for din egen skyld – læs dem!

 

Der er mange, der spørger sig selv, om man nu også kan stole på det, som står i Bibelen.

 

De sætter tvivl ved ægtheden af ordene.

 

Jeg ved ikke, om du gør det. Men jeg vil gerne, hvis du gør det, prøve at forklare dig, at du ikke behøver at tvivle på guds eksistens eller på hans løfter.

 

Det første jeg vil sige dig er, at jeg personligt har oplevet Jesus i mit liv, mange gange.

 

Som forklaring hertil vil jeg sige, at meget af det som jeg har bedt Gud om, har han bønhørt mig for.

 

Jeg vil endda sige, at Gud har gjort langt ud over, hvad jeg har bedt ham om.

 

Jeg oplever også, at jeg har et personligt fællesskab med ham. Han er en del af mit liv. Nogle gange oplever jeg endda, at han taler direkte til mig. Ikke sådan at jeg hører hans stemme fysisk, men inde i mig taler han til mig.

 

Jeg får meget opmuntring af ham.

 

Han giver mig styrke og støtte i mit daglige liv.

 

Jeg har i ham en ven, som altid vandrer sammen med mig, uanset hvad end jeg må igennem. Og han løber aldrig sin vej, selv når farer truer. Får jeg lavet noget galt, så jeg endda må sige til mig selv, at nu går den ikke længere, så er han der alligevel med sin tilgivelse og kærlighed.

 

Jeg må sige, at jeg har oplevet en troskab fra Gud ud over alle grænser.

 

Det jeg vil sige dig, med det her, er at du ikke behøver at tvivle om Guds eksistens eller om Bibelens ægthed. Det er rigtigt!

 

Jeg vil samtidig advare dig lidt. Hvis jeg må?

 

Kender du lidt til Bibelen, så husker du nok, at i Edens have kom satan, i form af slangen, og såede tvivl om Guds ord.

 

3. mose bog kap. 3 vers 1: ”Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud havde skabt, og

 

den spurgte kvinden: Har Gud virkelig sagt, at i ikke må spise af træerne i haven?”

 

Det som slangen gjorde, var at den såede tvivl om det, som Gud havde sagt, og det fik kvinden til at diskutere det med sig selv.

 

Denne ”røst”må vi være på vagt over for.

 

For Gud står bag sine løfter, og han kan ikke lyve.

 

Nå! Men nu til en anden side af samme sag.

 

Hører du til dem, der endnu ikke har oplevet Gud, og måske også tvivler om hans eksistens, må jeg sige til dig, at det er dine synder der skiller dig fra gud.

 

Heldigvis kan du, på grund af det som Jesus gjorde på Golgata korset, få dem gjort op med Gud.

 

Hos Jesus findes der tilgivelse for vore synder.

 

Hvis du ønsker, at opleve Gud som en virkelighed, kan du bede efterfølgende bøn:

 

 

Kære Jesus.

 

Jeg bekender for dig, at jeg har synd i mit liv.

 

Jeg beder dig om tilgivelse for mine synder, og jeg beder dig, om at du vil komme ind i mit liv som Konge og Herre.

 

Amen.

 

 

Har du bedt denne bøn, er dine synder tilgivet dig.

 

Vejen er åben for dig til Gud.

 

Begynd herefter at søge Gud, ved at du beder til ham i Jesu navn. Du vil opleve, at Gud er der bare, og at han svarer dig.

 

Begynd også at læse i Bibelen.

 

Må Gud velsigne dig.

 

Romerbrevet kap. 10 vers 13:

 

”Enhver som påkalder Herrens navn (Jesus), skal frelses.

 

 

 

 

Hans Møller Andersen