Hej.

Tak fordi du tog imod denne traktat.       

Den drejer sig om Guds trofasthed.

En trofasthed jeg selv har oplevet,

en som varer ved hele livet, selv når vi mener det umuligt. Den skyldes Guds løfter.

Har Gud givet et løfte, så kan man være helt sikker på, at så bliver det som Gud har lovet.

Det er derfor godt at få Guds løfte om noget, som man gerne vil have så er man på sikker grund. Det kan være af forskellige slags, i familie, arbejde, fremtid osv.

Gud sidder på tronen og kan ændre og forme alle ting. 

Vi må som menneske erkende vi  ikke formår at udrette ret meget.

Vi kan måske finde en midlertidig løsning til et problem, men kun for en tid.

Måske ser det også ud til at være den bedste løsning, og så tager man den, men den holder alligevel ikke i længden. Gud derimod kan give os en som holder.

Guds trofasthed opdager man, når man begynder at leve sit liv med Gud.

Mathæusevangeliet Kap. 7. vers 24 og vers 25:

v24  Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. v25  Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen.

At leve med Gud er at bygge sit liv på klippen.

Har man begyndt dette liv, vil Gud i sin trofasthed, sørge for at huset bliver stående.

Lad Gud lede! 

Gud som kender alle livets hemmeligheder, som selv sidder

I et lys, kender også vejen til sit rige - lysets rige. Han ser alt mørket og skyggerne i dit liv.

Gud som kender alt og er altvidende, kan lede dig ind i sit rige, lysets rige.

Jeg vil give dig et råd.

Begynd med at gøre Guds vilje i dit liv, den del som du er bekendt med.

Det kan man kalde at omvende sig. Den som gør det, vil  efterhånden få det liv, som Gud har tiltænkt os tilbage.

Det er at gå på lysets vej. Og bliver man ved med at følge den, bliver det lysere og lysere i ens liv.

Samvittighed, mismod og alt det dårlige i ens liv, bliver om man så må sige ”lyst” væk.

For at komme ind i dette lys behøver man Guds nåde. Men den får man også når man beder Gud om den. Nåde giver tilgivelse for sine synder/fejltagelser.

Gud holder sine ord, og det er bedre at stole på ham end på sig selv eller alt andet.

Jeg vil råde dig i kærlighed, hvis du ikke allerede gør det, begynd at leve dit liv med Gud.

Jesus kan og vil give dig nåde til at komme til Gud.

 

Kære Jesus. 

Jeg ønsker du skal komme ind i mit liv, og jeg ønsker at opleve Guds trofasthed. Jeg beder dig om tilgivelse for mine synder, så Guds trofasthed også gælder mig. 

Amen.


Bed personlige bønner til Gud, han hører dem. Det kan være hjælp i dit liv eller lignende.

Dog - bed ikke om en million, men husk personlige bønner.

Prøv det af og se, hvad der sker bagefter.

Gud giver bønnesvar!

 

Hans Møller Andersen