Kærlighed

 
 

Hej! Jeg vil gerne fortælle dig nogle gode ord i en ellers ond verden.

Jeg vil fortælle dig lidt om Guds kærlighed i os, og om hvordan den er.

 

Kærlighed er aktiv.

 

Hvis man lever i kærlighed til andre mennesker, viser den sig i gerninger.

Kærlighed er ikke nogen ideologi eller religion, hvor man skal leve sit liv på en bestemt måde.

Man kan derfor ikke sætte kærlighed ind i nogen bestemte regler, som man skal leve efter. Disse normer vil ikke kunne udtrykke kærlighed. Den udgår fra hjertet.

 

 

Kærlighed er levende og bevægende.

 

 

 

Kærlighed til andre gør noget inde i vores sind. Den leder os til at gøre godt mod andre.

 

Den slipper os ikke og driver os til gode gerninger, hvis vi bliver i den.

 

Til og med som en frugt, når vi har gået kærlighedens vej mod andre, skænker den os fred i vores sind. Man har en god samvittighed, glæde og fred; man kan slappe af, hygge sig og have det godt.

 

 

Kærlighed kan dø.

 

 

 

Hvis man ikke bliver ved med at leve i kærlighed, dør den hen.

 

Man bliver ligeglade med andre, og efterhånden overtager ondskaben magten i en.

 

 

 

Kærlighed er Moselovens opfyldelse.

 

 

 

Romerbrevet kap. 13 vers 9 og 10:

 

Budene:”Du må ikke bryde et ægteskab; du må ikke begå drab; du må ikke stjæle; du må ikke begære,”og et hvilket som helst andet bud, sammenfattes jo i dette bud: ” Du skal elske din næste som dig selv.” Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærlig - heden er altså lovens opfyldelse.

 

Det onde.

 

 

 

Nødvendigvis og sørgeligt, for jeg vil helst fortælle om kærlighed, må jeg også ind på det modsatte, det onde.

 

 

 

Det onde er forårsaget af den onde natur som findes i os.

 

 

 

Galater-brevet kap 5 vers 19 til 21.

 

Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, svir og mere af samme slags.

 

 

 

Disse onde gerninger, som Gud kalder for synd, er grunden til at verden er som den er.

 

Man lever ikke i kærlighed, men øver det onde.

 

Deraf kommer: ”Hvis vi vil have en bedre verden, må vi leve i kærlighed til hinanden!”

 

 

 

Kærlighed er svaret.

 

 

 

Hvad gør man for at leve sit liv i kærlighed?

 

 

 

Vi mennesker er onde, og vi

 

kan ikke lave om på os selv.

 

Guds rige er kærlighedens rige.

 

Dette rige må vi have ind i vores hjerter, for at kunne leve i kærlighed.

 

 

 

Første Johannes-brev kap 4 vers 16.

 

Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærlighed, bliver i Gud, og Gud i ham.

 

Hvordan får man dette?

 

 

 

For at komme ind i kærlighedens rige, må vi tage imod Jesus som vores frelser.

 

At blive frelst betyder, at man får sine synder tilgivet. Man flytter over i kærlighedens rige. Derved bliver man løst fra Moseloven og dens dom.

 

 

 

For at blive frelst, kan du bede den efterfølgende bøn eller formulere din egen.

 

 

 

Kære Jesus.

 

Jeg bekender, at jeg er en synder. Jeg ønsker at komme ind i kærlighedens rige. Jeg beder dig om at blive min frelser og Herre. Amen.

 

 

 

Har du bedt denne bøn, tilgiver Gud dig på grund af det Jesus gjorde på Golgata.

 

Du er blevet et Guds barn, og Himmelens rige, som også er kærlighedens rige, venter dig.

 

 

 

Begynd herefter at søge Gud, ved at bede og læse i Bibelen.

 

Det vil også være godt for dig, at være sammen med andre kristne.

 

Og husk så!

 

 

Kærlighed er svaret

 

 

Denne traktat findes også på engelst og tysk.

 

 
 
 
Hans Møller Andersen