På vej
 
 
 
 
Værsgo!
 
 
Her er et stykke værktøj til dig, som du kan bruge, når du har brug for hjælp. Du kan læse inde i traktaten, hvad det er for et værktøj. Jeg mener, ikke så få, ville have brugt det, hvis de allerede kendte det.
Jeg har en vej til dig, så overnaturlige hændelser kan blive til virkelighed for dig. Måske har du tænkt på, at mange har oplevet overnaturlige ting i deres liv, men du er bare ikke god nok til det. Eller du tænker måske, det vil aldrig ske for mig. Nu vil jeg gå så langt, at jeg vil sige, at det er muligt for dig. Du kan nemlig få Gud med på din vandring her i livet, og så vil du opleve disse mirakler og overnaturlige ting.
Du kan opleve svære ting i dit liv, men blive båret igemmen det af Gud. Gud vil hjælpe dig, fordi han elsker dig. Sådan virker kærlighed jo! Du kan opleve mennesker, der vil dig ondt, men Guds kraft beskytter dig. Ja meget mere, et helt fantastisk liv, som ikke er muligt i egen kraft.
Nu skriver jeg ikke bare sådant noget, uden at give dig vejen dertil samtidig. Gud er en hellig Gud. Gud er en Gud der kræver retfærdighed. Vi må være retfærdige for at komme ind i Guds nærhed. Samtidig med elsker han os. Her har jeg vejen til dig. Jesus er retfærdig og var retfærdig, da han vandrede her på jorden. Derfor oplevede han svar på bønner. Han helbredte syge og udførte mange tegn og undere. Skal vi opleve det samme, at få bønnesvar, må vi være retfærdige ind for Gud.
Men frygt ikke din tilstand, for Jesus har ordnet denne sag for os. Han blev korsfæstet i vort sted. Her tog han vores straf på sig.
Guds retfærdige straf for det som vi har gjort af uretfærdige gerninger, blev lagt på Jesus.
Derved kunne han give os sin retfærdighed. Jesus gjorde det, fordi han elsker os. Det må man sige er kærlighed. Måske er jeg lidt påtrængende lige nu. Men prøv selv at bede en bøn til Gud. Du skal bare huske at bede den i Jesu navn. Her er værktøjet – bønnen.
Det er i Jesus du er retfærdig, og når du beder i Jesu navn, kan Gud give dig bønnesvar. Du vil kunne opleve bønnesvar, som syntes dig helt umulig. Prøv i det små. Så er du allerede begyndt en overnaturlig vandring. Bliver du ved med at holde dig til denne vej med Jesus, vil han fylde dit liv med mirakler. Du kunne måske begynde hjemme hos dig selv i det skjulte, der er der ingen andre der ser det. Gud ser det. Så lige pludselig bliver en bøn til virkelighed for dig, og du har oplevet det første mirakel. Det som var umuligt for dig er pludselig gået i opfyldelse.
Gud hører din bøn på grund af din retfærdighed i Jesus. Gud elsker dig og ønsker at gøre godt imod dig. Du skal bare søge ham.
 
 
Hans Møller Andersen