Hej!

Tak fordi du tog imod denne traktat.

Har du prøvet, hvor trist det kan være, hvis man ikke lige kan overskue dagen i morgen.

Måske kan man ikke lige se, hvordan man får økonomien til at hænge sammen.

Der kan være bunker af ting som skal ordnes fremover, men ikke kan finde nogen løsning på.

Det kan også være ting, som man gerne ville have gjort, men ikke lige kan, fordi der mangler nogle penge. Ja det hele kan se trist ud!!

Øv øv…

Men, bag det hele, er der en anden virkelighed end den man  ser med øjnene.

Der er en Gud, som har skabt alle ting, og som har al magten.

Det er en Gud, som kan ændre enhver situation fra kaos til velsignelse.

Her må jeg så lige tilføje, at Gud gør det ved sin nåde. Nåde er en gratis gave, ufortjent.

Men at Gud gør det ved sin nåde, er jo det bedste udgangspunkt for Guds hjælp, så er det jo muligt for alle.

Jeg vil nu fortælle lidt fra mit eget liv med Gud. Jeg har tit følt mig fordømt af tidligere fejltrin, som jeg har gjort. Gud har vist  mig sine tanker om det. Han fordømmer mig ikke, og han fortsætter sine planer med mig, som om der intet var gået galt.

Ja han begynder med mig på ny igen, igen og igen.         

Jeg skal bare huske at være taknemmelig.

Gud er nådig og barmhjertig. Han glemmer fejlene fra i går. Han elsker os og ønsker, på trods af alt, at have fællesskab med os.

Nu lidt mere om mit liv med Gud.

Ens indre hjertes øje bestemmer, hvordan man ser tingene og det påvirker humøret. Får man tingene talt ud med Gud, kan man efterhånden få vendt ens indre, med sine problemer, til noget godt.

Så bliver minus dage til plus dage.

Jeg taler tit med Gud. Har jeg et problem, kan jeg snakke med Gud om det og få Guds svar på det. Det kan være problemer med mennesker, det kan være problemer med fortiden. Det kan være problemer med mig selv, for helt ærligt, er der så meget i mig der ikke er helt okay.

Dette fællesskab med Gud, betyder også at jeg ikke er alene om tingene.

To mennesker kan et stykke hen af vejen støtte og hjælpe hinanden, men kommer alligevel til kort, når specifikke problemer opstår.

Det gør Gud ikke. 

Så gennem alt, hvad end der sker mig, er jeg fortrøstningsfuld, jeg har en ven med i livet som altid kan og vil hjælpe mig.

Mathæusevangeliet: kap 7.

v7  Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. v8 For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for.

Prøv at søge Guds hjælp i dine problemer, og hvad du ellers har i dit liv. Du vil opleve herlige bønnesvar, og at Gud er en virkelighed.

Hans Møller Andersen