Guds nåde

 
 
 
 

Hej.

 

Tak fordi du tog imod denne traktat.

Guds nåde? 

Ja, jeg vil her prøve at forklare dig, hvad nåde er, og hvordan det virker.

Der er nok ikke så mange der har forstået det, i så fald  vil jeg mene, mange flere allerede havde taget imod det.

Nåde betyder tilgivelse for noget, som er gjort forkert.

I folkemunde kaldes det at blive frelst, at komme til tro, at blive født på ny eller omvendt.

Prøv at tænke dig en situation, hvor du har gjort noget galt.

Så er der noget i ens indre, der ikke er helt som det skal være.

Samvittigheden ødelægger rent ud sagt hele livet.

Alle tankerne kan blive ved med at gå i ring, omkring det som er gjort.

Man har ikke fred i sig selv. Sindet bliver ødelagt.

 

Et ord fra Herren til dig:

”Når du går ind i mit hus, så husk det er dig der betræder måtten.

Gå ikke ind i mine forgårde, uden at forlige dig med din broder og søster.”

 

Prøv nu også at tænke dig Gud, som er på tronen og har alt magten. Det er ham som kommer til at dømme jorden.

Fortsæt nu bare læsning og frygt ikke.

For samtidig er Gud også vores frelser. Han har sendt sin søn Jesus Kristus som frelser til denne jord.

Kan du forestille dig, hvordan du kan få renset helt ud i dit indre, ved at få din synd/skyld gjort op med Gud.

Alle bindinger som tankelivet er bundet til, gennem de forkerte handlinger, vil slippe samvittigheden, og derved også tankelivet, som kan være meget formørket heraf.

Derved behøver du ikke at frygte noget mere – straffen som ubevist ligger i underbevistheden er borte.

Får du din sag gjort op med Gud, så er du i Jesu hænder, og så siger han til dig: ”Frygt ikke, du er min.”

Hermed er udgangen af livet også sikret, for Himmelen venter. 

Johannesevangeliet kap. 6. vers 36: Hvis altså menneskesønnen får jer gjort frie, skal i være virkelig frie.

Det er den frihed, Jesus vil give dig, frihed fra synden og dens bindinger.

Nu vil jeg lede dig i en bøn, som du kan bede til Jesus. Det er dig der beder den til Jesus, så du må godt bruge din egen formulering, hvis du syntes den skulle være bedre.

Herved vil du også erfare Jesus som en virkelighed.

 

Kære Jesus.

Jeg bekender, jeg ikke er et frit menneske, og jeg beder dig om tilgivelse for mine synder. Jeg beder dig om at blive min frelser og Herre, og gøre mig til et frit menneske.

Amen.

 

Husk så, at her ved Guds nåde stopper det hele ikke. Det er derimod en indgang til selve livet, et skønt liv.

Gå på opdagelse i Guds rige også her på jorden.

Prøv at bede Gud om vejledning og om hjælp i forskellige situationer. Du vil opleve spændende bønnesvar som du vil undre dig over.

 

 

 

Hans Møller Andersen